publicerad: 2021  
ornamental ornamentalt ornamentala
orna·ment·al
adjektiv
ornamenta´l
som liknar eller känne­tecknas av (före­komst av) ornament
hans ornamentala, jugend­påverkade stil
belagt sedan 1867