publicerad: 2021  
ozon ozonet
oz·on·et
substantiv
[oså´n]
en giftig, skarpt luktande form av syre som i atmosfären bildas genom ultra­violett bestrålning och där­igenom hindrar så­dan att i allt­för stor ut­sträckning nå jord­ytan
ozonmättad; ozonskikt
förr trodde man att ozon var nyttigt att andas in; marknära ozon som skadar träd och växter
belagt sedan 1841; av tyska Ozon med samma betydelse; till grek. oz´ein 'lukta'