publicerad: 2021  
oöverbrygglig oöverbryggligt oöverbryggliga
o|­över·brygg·lig
adjektiv
o`överbrygglig
som inte kan över­bryggas
oöverbrygglig (för någon)
oöverbryggliga mot­sättningar
belagt sedan 1975