publicerad: 2021  
oöversättlig oöversättligt oöversättliga
o|­över·sätt·lig
adjektiv
o`översättlig
som inte kan över­sättas med bevarad inne­börd
oöversättlig (för någon)
en oöversättlig ord­lek
belagt sedan 1796