publicerad: 2021  
1paff
interjektion
pang! ljud­härmande ut­tryck för smäll eller dylikt
belagt sedan ca 1670
2paff pafft paffa
adjektiv
var­dagligt mycket häpen och något hand­fallen
paff (av något)
paff (över något/sats)
paff (över något)
paff (över sats)
hon blev så paff att hon blev mål­lös
belagt sedan 1906; av tyska paff, baff (trol. med tanken att man blir häpen av ett skott); jfr ur­sprung till 1paff!!