publicerad: 2021  
paket paketet, plural paket, bestämd plural paketen
paket·et
substantiv
[-ke´t]
1 (relativt regel­bundet) före­mål som ut­åt av­gränsas av ett om­slag av papp, papper eller dylikt, vilket om­sluter något förpackat gods
hårda paket; mjuka paket; slå in ett paket; öppna ett paket; skicka ett paket (med posten)
ett paket (med något/några)
ett paket (med något)
ett paket (med några)
under jul­granen låg det mängder av paket
spec. om mot­svarande (kartong­liknande) an­ordning, ofta av bestämd storlek, för vissa konsumtions­varor
filmjölkspaket
ett paket (något/några)
ett paket (något)
ett paket (några)
ett paket bit­socker; ett paket cigaretter; ett paket bacon
ibland äv. om bandage skämtsamt
gå med armen i paket
äv. bildligt om person som är helt beroende av vård
han är rädd att bli liggande som ett paket på lång­vården
belagt sedan 1617; av franska paquet med samma betydelse; besläktat med packe
2 vanligen i sammansättn. helhet av åt­skilliga sam­verkande delar särsk. åt­gärder, tjänster eller dylikt
paketerbjudande; paketpris; paketresa; krispaket; servicepaket
ett paket (av några)
spec. i politiska samman­hang
skattepaket; åtgärdspaket
äv. om mer konkret helhet
belagt sedan 1960-talet