publicerad: 2021  
pamflett pamfletten pamfletter
pamfl·ett·en
substantiv
pamflett´
(kortare) skrift eller broschyr som inne­håller häftig och ned­görande kritik av någon person eller före­teelse
en pamflett (mot/om någon/något/sats)
en pamflett (mot någon)
en pamflett (mot något)
en pamflett (mot sats)
en pamflett (om någon)
en pamflett (om något)
en pamflett (om sats)
en anonym pamflett; NN:s pamflett "Ner med de kapitalistiska ut­sugarna"; en pamflett mot privatiserings­vågen
belagt sedan 1775; av engelska pamphlet 'broschyr; strids­skrift'; trol. till medeltidslat. Pam´philus, titel på en populär komedi från 1100-talet