publicerad: 2021  
paltor plural
palt·or
substantiv
pal`tor
var­dagligt gamla, slitna klädes­plagg
luffarens trasiga paltor
ibland om (enklare) klädes­plagg i all­mänhet
på med paltorna nu, pojkar!
belagt sedan 1529 (Historia Trojana); jfr fornsvenska palta, ack. plur. 'stycke, bit'; jfr även no. paltre 'trasa', lågtyska palte 'trasa'; av ovisst urspr.; ev. besläktat med palt