publicerad: 2021  
parafras parafrasen parafraser
para·fras·en
substantiv
parafra´s
fri om­skrivning eller omdiktning (av text) med bevarande av det huvud­sakliga ur­sprungliga inne­hållet
en parafras (av/på/över något/sats)
en parafras (av något)
en parafras (av sats)
en parafras (något)
en parafras (sats)
en parafras (över något)
en parafras (över sats)
Eyvind Johnsons "Strändernas svall" är en parafras på Odysséen
äv. om om­skrivning i förtydligande syfte av en­staka ord el. ut­tryck
en möjlig parafras av ordet "demokrati" är "folkligt styre"
äv. bildligt om icke-språkliga om­råden, spec. musik fri bearbetning av (känd) melodi
spec. äv. in­om bild­konsten
reklamen arbetar gärna med parafraser på klassiska konst­verk
belagt sedan 1786; av grek. paraph´rasis 'om­skrivning'