publicerad: 2021  
paragraf paragrafen paragrafer
para·graf·en
substantiv
paragra´f
naturligt av­gränsad, numrerad av­delning av formell text särsk. lagtext, protokoll och dylikt
paragrafindelning; gummiparagraf; lagparagraf
en paragraf (om något/sats)
en paragraf (om något)
en paragraf (om sats)
det står i brotts­balken, fjärde kapitlet, tionde paragrafen; en vetenskaplig upp­sats in­delad i paragrafer och moment
äv. paragraftecken
ofta med stark bi­betydelse av över­driven formalism
myndigheten hittade någon liten paragraf som motiverade förbudet
rida på paragrafer tolka paragrafer eller regler allt­för bok­stavligten portfölj­bärare som satte en ära i att märka ord och rida på paragrafer
belagt sedan 1642; av grek. parag´raphos 'tecken i marginalen för att an­ge ny av­delning', till para´ 'bred­vid' och graph´ein 'skriva'