publicerad: 2021  
paråkning par­åkningen
par|­åk·ning·en
substantiv
pa`råkning
konst­åkning som ut­förs av ett par och på­minner om dans; särsk. som skridsko­sport
belagt sedan 1901