publicerad: 2021  
paskill paskillen paskiller
pask·ill·en
substantiv
[-kil´]
något ålderdomligt smädeskrift
belagt sedan 1598; av ita. pasquillo med samma betydelse; efter en antik staty i Rom, kallad Pasquino, som man brukade fästa nidverser på (under 1500-talet)