publicerad: 2021  
passad passaden passader
pass·ad·en
substantiv
passa´d
passadvind
passadbälte; passadregn; nordostpassad; sydostpassad
belagt sedan 1751; av nederländska passaat med samma betydelse; trol. av ita. passata 'genom­gång, passage', till passare 'resa; gå'; jfr ur­sprung till passera