publicerad: 2021  
pastorsadjunkt pastors­adjunkten pastors­adjunkter
past·ors|­ad·junkt·en
substantiv
pas`torsadjunkt
nu­mera ej officiell beteckning (titel för) präst som förordnats på en utbildnings­tjänst efter prästutbildningen
belagt sedan 1793