publicerad: 2021  
adjunkt adjunkten adjunkter
ad·junkt·en
substantiv
adjunk´t
1 delvis historiskt (titel för) ämnes­lärare på högre skolstadier från och med grund­skolans hög­stadium
JFR lektor
adjunkt (i något)
han är adjunkt i svenska och tyska på gymnasiet
äv. som titel för (lägre) lärare vid hög­skola
högskoleadjunkt; universitetsadjunkt
hon är adjunkt i vård­vetenskap; vid institutionen för pedagogik under­visar adjunkter, lektorer och professorer
belagt sedan 1661; av lat. adjun´ctus 'som är an­sluten (till)'; till adjungera; jfr ur­sprung till disjunkt
2 präst med bi­trädande upp­gifter i början av karriären
pastorsadjunkt; stiftsadjunkt
belagt sedan 1731