publicerad: 2021  
patient patienten patienter
pati·ent·en
substantiv
[pasien´t]
person som är före­mål för medicinsk eller psykiatrisk vård
patientavgift; patientjournal; patientmottagning; patientsäkerhet; hjärtpatient; privatpatient
behandla en patient; bota en patient; patienten till­frisknade och kunde skrivas ut
belagt sedan 1589; till lat. pat´iens 'som lider; som ut­härdar', till pat´i 'lida'; jfr ur­sprung till passion, 1passiv!!, patiens