publicerad: 2021  
pensel penseln penslar
pensl·ar
substantiv
pen`sel
1 ett målnings- och på­stryknings­redskap som består av en mängd styva hår eller fibrer på ett gemensamt fäste och i an­slutning där­till ett skaft
målarpensel
han stack penseln i färg­pytsen och började måla
ofta mer el. mindre bildligt, sär­skilt med tanke på en målares stil el. som symbol för målar­konsten
konstnärens djärva pensel; han fick välja mellan fiolen och penseln
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska pinzil; av tyska Pinsel med samma betydelse; ur lat. penic´ulus 'liten borste', till pe´nis 'svans'; jfr ur­sprung till penis
2 ett hårtofs­liknande organ på frukten av vissa växter
belagt sedan 1843