publicerad: 2021  
per
preposition
[per´] el. [pä´r]
1 för varje
JFR 1på 5
det blir 20 kronor per man; maten kostar dem 100 kronor per dag; bensinen kostade 12 kronor per liter
per capita se capita
per skaft se skaft
belagt sedan 1771; av lat. per´ 'genom; med; emot'
2 med an­litande av
skicka paketet per post; studera per korrespondens; de talades vid per telefon
äv. vid an­givande av tid­punkt i ekonomiska och administrativa samman­hang
löne­revision sker per 1 oktober respektive år
per capsulam se capsulam
per definition se definition
belagt sedan 1628