publicerad: 2021  
peta petade petat
verb
pe`ta
1 (lätt) vid­röra eller bearbeta vanligen med fingrarna el. något lång­smalt före­mål; ofta med resultatet att något av­lägsnas
SE pet
någon petar (på/i) något
någon petar (i) något
någon petar () något
någon petar på någon
peta tänderna; peta naglarna; peta (sig i) näsan; peta inte på tomaterna; sitta och peta i maten; barnen satt och petade på var­andra
ofta med ton­vikt på resultatet vanligen med partikel, t.ex.bort, in, ut
någon petar bort/in/ut något
någon petar bort något
någon petar in något
någon petar ut något
peta bort sår­skorpan; peta ut kärnorna; peta in cigaretten i mun­stycket; han fick ut en fot och lyckades peta in bollen
äv. vara syssel­satt med något petigt el. pyssligt arbete
någon petar (med något)
hon satt och petade med ett broderi
äv. bildligt, sär­skilt (med partikel) om att åstad­komma någon förändring
någon petar bort/in någon/något
någon petar bort någon
någon petar bort något
någon petar in någon
någon petar in något
de lyckades peta in en extra klausul; hans mål var att peta bort mästaren från tung­vikts­tronen
spec. äv. tvinga att spela ut (i ofördel­aktigt läge) särsk. i bridge
någon petar in något
Syd petade in Väst
belagt sedan 1729; jfr no. pita med samma betydelse; urspr. trol. ljudmålande; jfr ur­sprung till pitt
2 ställa (någon) åt sidan på grund av otillräcklig kompetens; särsk. i lag­sports­sammanhang men äv. all­männare
någon petar någon (från något)
mål­vakten petades efter att ha släppt in 12 mål på två matcher; han blev petad från chefsbefattningen
belagt sedan 1895
petapetande, petning