publicerad: 2021  
petition petitionen petitioner
pet·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
begäran som riktas till myndighet från en­skild person eller organisation
petitionslista; masspetition
en petition (från någon) (till någon) (om någon/något/sats)
en petition (från någon) (till någon) (om någon)
en petition (från någon) (till någon) (om något)
en petition (från någon) (till någon) (om sats)
i en petition till regeringen protesterade många intellektuella mot av­visningarna av flyktingar
äv. ut­vidgat (formell) begäran
belagt sedan 1791; av lat. peti´tio 'begäran', till pet´ere 'bedja'; jfr ur­sprung till aptit, repetera