publicerad: 2021  
repetera repeterade repeterat
verb
repete´ra
1 ut­föra (något) om igen om person, maskin eller dylikt
JFR upprepa
någon/något repeterar något/sats
någon repeterar något
någon repeterar sats
något repeterar något
något repeterar sats
rörelsen repeteras 20 gånger
spec. som led i inlärnings­process eller dylikt
repetera före­gående termins kurs
spec. äv. säga (något) om igen
alla repeterar efter mig; var vänlig repetera ordern
belagt sedan 1550; av lat. repet´ere 'åter söka; upp­repa'; jfr ur­sprung till petition
2 öva (musik­stycke, teater­stycke eller dylikt) för fram­förande
någon repeterar (något)
på Stads­teatern repeterade man Hamlet; bandet repeterar varje onsdags­kväll
belagt sedan 1790
repeterarepeterande, repetering, repetition