publicerad: 2021  
pikant neutrum pikant, bestämd form och plural pikanta
pik·ant
adjektiv
pikan´t
som retar (något av) sinnena på ett an­genämt och något egen­artat sätt t.ex. genom särsk. kryddning el. särsk. arrangemang etc.
JFR ärtig
en pikant detalj; hennes pikanta frisyr; en pikant smak på såsen
spec. med an­tydan om (otillåten) erotisk spänning eller dylikt
han över­raskade sin hustru i en pikant situation; en pikant anekdot om en dansös och ett justitie­råd
belagt sedan 1680; av franska piquant 'stickande; sårande; pikant'; till pikera