publicerad: 2021  
pikaresk pikaresken pikaresker
pikar·esk·en
substantiv
pikares´k
pikareskroman
en pikaresk (om någon/något/sats)
en pikaresk (om någon)
en pikaresk (om något)
en pikaresk (om sats)
belagt sedan 1935; av spa. picaresco med samma betydelse, till picaro 'skälm'