publicerad: 2021  
pilgrim pil­grimen pil­grimer
pil|­grim·en
substantiv
pi`lgrim
person som vallfärdar till en helig ort ur­sprungligen vanligen vandrande och ofta under svåra strapatser
pilgrimsdräkt; pilgrimståg
pil­grimerna på Peters­platsen; Petrus­statyns fot hade blank­slitits av pil­grimernas kyssar
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska pilagrimber, pelegrim; av lat. pelegri´nus, peregri´nus 'resande; främling'; jfr ur­sprung till pelerin