publicerad: 2021  
pinlig pinligt pinliga
pin·lig
adjektiv
pi`nlig
plågsam
pinlig (för någon) (att+verb)
spec. (någon gång) som inne­fattar tortyr eller dylikt
pinligt förhör
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska pinliker