publicerad: 2021  
pipeline pipe­linen, plural pipe­liner äv. pipe­lines
substantiv
[paj´plajn]
rör­ledning för transport av olja eller gas över större av­stånd
gasen ska transporteras i en pipe­line under Öster­sjön
belagt sedan 1934; av engelska pipeline med samma betydelse; till 1pipa!! och linje