publicerad: 2021  
pistill pistillen pistiller
pist·ill·en
substantiv
pistill´
blommans honliga köns­organ som i göm­fröiga växter tjänar som mot­tagare av pollen
pistillen består av frukt­ämne, stift och märke
belagt sedan 1744; av lat. pistill´um 'mortelstöt; pistill' (efter formen); jfr ur­sprung till pist, pistong