publicerad: 2021  
placera placerade placerat
verb
place´ra
ibland med partikel som an­ger läge i rummet, t.ex.in, ut föra (till viss plats) och låta stanna där
någon placerar (in/ut) någon/något (någonstans)
någon placerar (in) någon (någonstans)
någon placerar (in) något (någonstans)
någon placerar (ut) någon (någonstans)
någon placerar (ut) något (någonstans)
de placerade vasen på bordet; tavlan placerades i stora rummet
spec. sport (fot­boll m.m.)
han placerade bollen nära stolpen
ofta med förbleknad rörelse­betydelse, spec. i fråga om gruppering av gäster
heders­gästerna placerades bred­vid värden och värdinnan
äv. mer abstrakt, spec. i fråga om kategorisering eller dylikt
placera in del­tagarna i resp. grupper
spec. äv. satsa (pengar) i något som relativt säkert ger ut­delning
placera förmögenheten i aktier
spec. äv. säkert identifiera eller föra till rätt samman­hang efter att ha rann­sakat minnet
han kände igen hennes an­sikte men kunde inte placera henne
belagt sedan 1668; av franska placer med samma betydelse, till place 'plats'; jfr ur­sprung till plats
placeraplacerande, placering