publicerad: 2021  
pladuska pladuskan pladuskor
pladusk·an
substantiv
[-dus´ka] äv. [-dus`ka]
var­dagligt (oönskad) före­teelse med viss (ganska stor men oklar) ut­bredning vanligen oönskad; spec. om fläck
det blev en stor pladuska på mattan när han tappade smör­gåsen
ibland om stor medalj eller dylikt ned­sättande
belagt sedan 1937; variant av ett äldre ord pladaska; till pladask