publicerad: 2021  
plagiera plagierade plagierat
verb
[-gie´ra]
göra plagiat av något
någon plagierar någon/något
någon plagierar någon
någon plagierar något
en kritiker på­pekade att författaren hade plagierat stora delar av en gammal äventyrs­roman
äv. ut­göra plagiat av
en hit­låt som plagierar ett gammalt 60-tals­ör­hänge
belagt sedan 1784; till lat. plagia´re 'begå människo­rov'; jfr ur­sprung till plagiat
plagieraplagierande, plagiering