publicerad: 2021  
1plump plumpt plumpa
adjektiv
grov och ohyfsad och ofta (ev. omedvetet) sårande; om person, handling eller dylikt
JFR burdus
plump (mot någon)
hans plumpa an­spelningar på arvet under begravnings­middagen
belagt sedan 1622; av lågtyska, tyska plump 'grov; klumpig; plump'; jfr ur­sprung till 2plump!!
2plump plumpen plumpar
plump·en
substantiv
(bläck)fläck
en plump i protokollet en fadäsatt de bara lyckades få oavgjort mot botten­laget var en plump i protokollet
belagt sedan ca 1635; av lågtyska plump, tyska Plump 'tungt fall'; av ljud­härmande urspr.