publicerad: 2021  
poesi poesin poesier
poesi·er
substantiv
poesi´
skön­litterär diktning i bunden form ofta med bestämda regler för den tekniska ut­formningen men vissa friheter beträffande det språkliga uttrycks­sättet
poesialbum; kärlekspoesi; stämningspoesi; tillfällighetspoesi
skriva poesi; de samlades runt ett levande ljus för att till­sammans njuta av poesi
äv. bildligt (romantisk) stämning
det var inte mycket poesi över hans till­varo i ämbets­verket
bunden poesi poesi på bunden vers
fri poesi poesi på fri vers
belagt sedan 1642; via lat. av grek. poi´esis med samma betydelse; jfr ur­sprung till poem
Poesiens mystik. Titel på bok av Hans Ruin (1935)