publicerad: 2021  
polar polart polara
pol·ar
adjektiv
pola´r
vanligen i sammansättn. som har att göra med (om­rådena kring) jordens poler
JFR arktisk
polarexpedition; polarforskning; polarklimat
äv. all­männare som har att göra med poler
belagt sedan 1845; till pol