publicerad: 2021  
ponera ponerade ponerat
verb
pone´ra
förut­sätta som ett faktum för något resonemangs skull
JFR anta 3
ponera något/sats
ponera något
ponera sats
ponera att hon inte kommer – vad gör vi då?
belagt sedan 1664; av lat. po´nere med samma betydelse, urspr. 'sätta; ställa; lägga'; jfr ur­sprung till deponera, imponera m.fl., position, post
poneraponerande