publicerad: 2021  
portion portionen portioner
port·ion·en
substantiv
[pårt∫o´n]
mängd (mat) som serveras på en gång till en person
JFR ranson
portionsförpackning; portionspåse; portionsskål; glassportion
en portion (något)
en portion (av/med något)
en portion (av något)
en portion (med något)
en riklig portion; en generös portion; hon började dagen med en rejäl portion gröt; de fick ordentliga portioner i det militära; mängden soppa räcker till fyra portioner
äv. bildligt av­mätt (mindre) del spec. i ut­tryck för att något sker successivt
texten är svår så vi får ta den i små portioner
spec. äv. mängd som inte tänks som del av någon helhet
med hjälp av en god portion tur klarade de in­seglingen; i hans essäer blandas lärdom med en god portion humor
belagt sedan 1740; av lat. por´tio 'del; an­del'; jfr ur­sprung till proportion