publicerad: 2021  
premie premien premier
premi·en
substantiv
pre´mie
1 sär­skild ut­märkelse eller belöning för god prestation eller dylikt
arbetspremie; skolpremie; sparpremie
belagt sedan 1724; av lat. præ´mia, plur. av præ´mium 'pris; ut­märkelse'
2 av­gift som betalas enligt viss taxa särsk. om av­gift för försäkring under viss tid
premieberäkning; försäkringspremie; helårspremie
premien (för/på något)
premien (för något)
premien (något)
genom att välja en högre själv­risk vid skador kan försäkringstagare få en lägre premie
belagt sedan 1739