publicerad: 2021  
premiär premiären premiärer
premi·är·en
substantiv
premiä´r
första (offentliga) före­ställning av teater­pjäs, film eller dylikt, ibland in­ramad av festligheter
premiärkväll; premiärnervositet; premiärpublik; nypremiär; videopremiär; världspremiär
premiär (för/på något)
premiär (för något)
premiär (något)
filmen har premiär i december; filmens huvudrolls­innehavare kommer själv till den svenska premiären
äv. ut­vidgat start, första till­fälle
premiärtur; hummerpremiär; kräftpremiär; surströmmingspremiär
belagt sedan 1841; av franska première med samma betydelse, till premier 'först'; till lat. pri´mus 'först'; jfr ur­sprung till prim, primus, primär