publicerad: 2021  
proaktiv pro­aktivt pro­aktiva
pro|­akt·iv
adjektiv
pro`aktiv
in­riktad på att i för­väg vid­ta lämpliga åt­gärder t.ex. för att förhindra oönskade händelser el. skadlig ut­veckling el. för att främja önsk­värd ut­veckling
MOTSATS reaktiv JFR profylaktisk
polisens pro­aktiva arbete för att minska gäng­kriminaliteten
belagt sedan 1993; jfr engelska proactive med samma betydelse