publicerad: 2021  
privilegium privilegiet privilegier
privi·legi·et
substantiv
[-le´-] el. [-le`-]
sär­skild för­mån
adelsprivilegium; stadsprivilegium
privilegier (för någon)
adelns tidigare privilegier
spec. historiskt ensamrätt
han hade privilegium på all handel med krut in­om stadens gränser
spec. äv. i vissa retoriska vändningar
det känns som ett privilegium att ha fått leda den här gruppen
belagt sedan 1389 (kungörelse utfärdad av drottning Margareta om kungligt beskydd av egendom i Jämtland (Jämtlands och Härjedalens diplomatarium)); fornsvenska privilegia; av lat. privile´gium 'lag som gäller en­skild person', till pri´vus 'en­skild' och le´x 'lag'; jfr ur­sprung till legal