publicerad: 2021  
proseminarium proseminariet proseminarier
pro|­sem·in·ari·et
substantiv
pro`seminarium
mindre brukligt seminarium på lägre nivå vid universitet eller hög­skola
(på/under/vid) proseminariet
() proseminariet
(under) proseminariet
(vid) proseminariet
på fortsättnings­kursen var det pro­seminarium var­annan vecka
ofta med tanke på del­tagarna
pro­seminariet samlades på ut­satt tid
belagt sedan 1894