publicerad: 2021  
pryl prylen prylar
pryl·en
substantiv
1 var­dagligt (onyttig eller över­flödig) sak
prylsamhälle
hans prylar låg kring­spridda över­allt
äv. bildligt stor (symbol)fråga
han gjorde en pryl av det där med att aldrig resa bort
spec. an­gelägenhet, specialitet
kvinno­historia var inte precis hans pryl
belagt sedan 1941; samma ord som pryl 2
2 grovt, nål­formigt före­mål anv. att sticka hål (i t.ex. läder) med
SYN. syl
belagt sedan 1640; trol. av äldre pryn med samma betydelse, med an­slutning till syl