publicerad: 2021  
banta bantade bantat
verb
ban`ta
(försöka) få ner sin kroppsvikt genom att äta mindre, ofta enl. särsk. diet
bantare; bantningskur; hårdbanta
någon bantar
Ta en kaka! – Nej tack, jag bantar
äv. bildligt ofta med partikel, sär­skiltner minska om­fånget el. mängden av något
någon bantar (ner) något
an­slagen till kulturen bantades kraftigt (ner)
belagt sedan 1885; 1956 i bildlig bet.; av engelska bant med samma betydelse; till namnet på W. Banting, som på 1860-talet började före­skriva bantningskurer vid vissa sjukdomar
bantabantande, bantning