publicerad: 2021  
påskvecka påskveckan påskveckor
påsk|­veck·an
substantiv
pås`kvecka
vanligen bestämd form sing. veckan närmast före påsk
(i/under) påskveckan
(i) påskveckan
(under) påskveckan
ta ledigt i påsk­veckan; i kyrkliga samman­hang kallas påsk­veckan även heliga eller stilla veckan (förr dymmel­veckan)
belagt sedan 1781; jfr fornsvenska paska vika 'veckan efter påsk'