publicerad: 2021  
pärlemor pärle­morn
pärle|­morn
substantiv
`rlemor
det innersta, (grå)vita, svagt regnbågsskimrande skiktet i mussel­skal och dylikt ofta anv. till ut­smyckning
pärlemorglans; pärlemorinläggning
skimrande pärle­mor
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska pärlomodher; efter medeltidslat. ma´ter perla´rum 'pärlornas moder' (dvs. musslan)
Pärle­mor. (Dubbeltydig) titel på roman av Gösta Gustaf-Janson (om en vacker och älskad men dominerande mor; 1960)