publicerad: 2021  
inläggning in­läggningen in­läggningar
in|­lägg·ning·en
substantiv
in`läggning
1 upp­sättning in­lagda bitar t.ex. som prydnad
mosaikinläggning; pärlemorinläggning
belagt sedan 1749
2 in­lagd mat­vara
äv. om den konserverande vätskan
sill i olika in­läggningar
belagt sedan 1755
3 inskrivning på sjuk­hus för vård
belagt åtm. sedan 1980-talet