publicerad: 2021  
queer queert queera
adjektiv
[kwe`r]
som har att göra med kritiska analyser av gängse normer kring köns­identitet och sexualitet
queerforskning; queerteori
en queer läsning av en gammal klassiker
belagt sedan 1991; av engelska queer med samma betydelse; möjl. till lågtyska dwer 'sned, skev'