publicerad: 2021  
quiz quizet, plural quiz, bestämd plural quizen
substantiv
[kwis´] el. [kvis´]
frågesport under lättsammare former
filmquiz; musikquiz; nyhetsquiz; pubquiz
testa dina kunskaper om året som gått i vårt quiz
belagt sedan 1861