publicerad: 2021  
rabalder rabaldret
rabaldr·et
substantiv
rabal´der
all­män diskussion eller gräl med upp­rörda känslor ibland över­gående i hand­gemäng
det blev ett fasligt rabalder när det hemliga av­talet publicerades; hans fri­språkighet vållade stort rabalder på mötet
äv. i fråga om djur
vesslorna ställde till med ett stort rabalder i hönshuset
belagt sedan 1883; av no. och da. rabalder med samma betydelse, till äldre da. rabald 'vålds­man; land­strykare', till baldre 'bullra, väsnas'