publicerad: 2021  
race racet, plural race, bestämd plural racen
substantiv
[rej´s]
(hastighets)tävling särsk. mellan bilar el. (snabba) båtar och dylikt men äv. all­männare
köra sitt eget race handla helt på eget bevågutan sam­råd el. sam­arbete med andra: hon kör sitt eget race och är otroligt skicklig på att lansera sig själv och sin musik
belagt sedan 1887; idiomet sedan 1991; av engelska race med samma betydelse