publicerad: 2021  
radio radion, plural undviks
substantiv
ra´dio
1 (tekniskt system för) ut­sändning av program för information, under­hållning m.m. med hjälp av radio­vågor från sändare till ett stort an­tal mot­tagare (i hem och dylikt)
radiolyssnare; radiomottagare; radioprogram; radioreporter; radiostudio; lokalradio; närradio
lyssna på radio; tala i radio; press, radio och tv; hon är känd från radion
äv. om mot­svarande organisation el. lokaler
hon är an­ställd på radion
äv. apparat för mot­tagning av radioprogram
bilradio; kassettradio
sätta på radion; stänga av radion; musiken skvalade ur radion
belagt sedan 1917; kort­form av radioapparat, radiotelegrafi m.fl.; till lat. rad´ius 'stråle'; jfr ur­sprung till radie, radium
2 vanligen i sammansättn. signal­överföring med hjälp av radio­vågor ofta för tvåvägs­kommunikation
radioamatör; radiotelefon; radiotrafik; kommunikationsradio
renskötarna kontaktades per radio
äv. om mot­svarande apparat
äv. om så­dan signal­överföring för styrning av en process eller dylikt
radiobil; radiofyr; radiostyrd
belagt sedan ca 1910